DigitalWells | Orienteering

DigitalWells-ohjelma

DigitalWells on vuonna 2019 alkanut tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka keskiössä on terveyden kannalta riittämättömän liikunnan ja sen seurausten ennaltaehkäisy liikuntateknologiaa hyödyntäen. Ohjelma on suunnattu nuorille ikäihmisille eli 60–75-vuotiaille (ja myös sitä vanhemmille). Lue lisää

DigitalWells | Activities

DigitalWells-ohjelman tavoite

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään ja ylläpitämään sellaisia arkirutiineja, jotka sisältävät riittävästi sopivan tehokasta, monipuolista ja pitkäjänteistä liikuntaa positiivisten terveysvaikutusten aikaansaamiseksi. Tätä kautta tarkoituksena on ennaltaehkäistä riittämättömästä liikunnasta koituvia negatiivisia seurauksia ja tukea osallistujia kohti terveellisempää ikääntymistä. Kansallisella tasolla ohjelmalla on myös mahdollisuus vähentää ikääntyvän väestön terveydenhuollon kustannuksia.

DigitalWells | Wellmo Mobile App

Miten liikuntaa seurataan?

Osallistujat saavat maksutta käyttöönsä älypuhelimeen asennettavan DigitalWells-sovelluksen, jonka avulla he voivat seurata omaa liikuntaa ja fyysistä aktiivisuuttaan. Osallistujilla on myös mahdollisuus siirtää omia liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koskevia tietojaan sovelluksesta Kelan Omakannan hyvinvointitietoihin. Lue lisää

DigitalWells | Hiking

Kuka vastaa DigitalWells-ohjelmasta?

Ohjelman toteutuksesta vastaa IAMSR-tutkimusinstituutti. Yhteistyössä on mukana Kansaneläkelaitos, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, Ikäinstituutti, Folkhälsan, Wellmo, Sitra, Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK), kansallisia eläkeläisjärjestöjä (tällä hetkellä EL, EKL ja SPF), sekä tutkijoita useista suomalaisista korkeakouluista. Ohjelma rahoitetaan Kelan myöntämällä kehityshankerahalla. Lue lisää

DigitalWells | Cyckling routes

Miten voin osallistua DigitalWells-ohjelmaan?

Ota yhteyttä tutkijoihimme saadaksesi lisätietoja. Lue lisää