DigitalWells | Orienteering

DigitalWells-programmet

DigitalWells är ett forsknings-och utvecklingsprogram som startat 2019. Programmet tacklar besvärliga brister i våra motionsvanor som medfört hälsorisker, och vill skapa former för att utveckla motionsvanorna med hjälp av digitala tjänster och motionsteknologi. Programmet riktar sig till yngre äldre, dvs kategorin 60-75 åringar, men också till 75+. Fortsätt läsa

DigitalWells | Activity

DIGITALWELLS-PROGRAMMETS MÅL

Programmets centrala mål är att hjälpa deltagarna att utveckla och hålla fast vid sådana vardagsrutiner som innehåller tillräckligt med lämpligt effektiv, mångsidig och långsiktig motion för att åstadkomma positiva hälsoeffekter. Med det här är avsikten att förebygga att det blir negativa konsekvenser av bristande motion och stöda deltagarnas strävan efter att ”få njuta av sina senior-år i gott skick”. På nationell nivå kan programmet också medverka till att bromsa tillväxten i hälsovårdskostnader för den åldrande befolkningen.

DigitalWells | Wellmo Mobile App

HUR FÖLJER VI UPP MOTIONEN?

Deltagarna får kostnadsfritt tillgång till DigitalWells applikationen (DW-appen), som installeras på deras mobiltelefon och som hjälper dem att registrera och följa upp hur aktivt de genomför sina motionsprogram. Deltagarna kan också flytta över data om sin motion från DW-appen till FPA:s Mina Kanta-program och dess avsnitt för välmåendedata. Fortsätt läsa

DigitalWells | Hiking

VEM ANSVARAR FÖR DIGITALWELLS-PROGRAMMET?

Forskningsinstitutet IAMSR svarar för genomförandet av DigitalWells programmet. Detta sker i samarbete med Folkpensionsanstalten (FPA), Peurunka, Ikäinstituutti, Folkhälsan, Wellmo, Sitra, UKK-stiftelsen, tre nationella pensionärsförbund (EL, EKL och SPF) och i samverkan med forskare vid flera finländska universitet. Programmet finansieras av FPA som ett utvecklingsprojekt. Fortsätt läsa

DigitalWells | Cyckling routes

HUR KAN JAG KOMMA MED I DIGITALWELLS-PROGRAMMET?

Ta kontakt med våra forskare för att få tilläggsinformation. Fortsätt läsa